Bac I Ventayol

Som una empresa creada l'any 1.990, amb el desig d'oferir un servei de qualitat en els camps de l'Enginyeria Geològica, la Geologia del Medi Ambient, i els Reconeixements Geotècnics en general

Què hem fet els darrers mesos>

Treballs realitzats

 • Estudi geotècnic per la construcció d'un hotel i oficines al Carrer Ramón Turró

  Client:ACTUAL CAPITAL ADVISORS - Barcelona

  Realització de cinc sondeigs a 30 m de profunditat i tres assaigs de penetración dinàmica (DPSH) a 24 m de profunditat, per a la construcciçó d’un edificio de 13 plantes i aparcaments soterranis que es situaran per sota del nivell freàtic.

 • Estudi geològic i geotècnic del Delta de l’Ebre. Projecte d’anàlisi de subsidència i canvi climàtic.

  Client:Institut Cartogràfic i Geoògic de Catalunya. - Delta de l'Ebre

  Realització de dos sondeigs i dos assaigs de penetració estàtica CPTU, a 40 i 50mde profunditat.

 • Estudi geotècnic per la contrucció d’una passarel·la sobre l’autopista AP-7. Comunicarà el centre comercial Baricentro amb el municipi de Barberà del Vallès

  Client:Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) - Barberà del Vallès

  Realització de quatre sondeigs a 24 m de profunditat amb obtenció de mostra continua i la posterior
  instalació d’un piezómetre de control del nivell frátic.

 • Estudi geotècnic per a la caracterització del subsòl sobre el qual està construit el Castell de Cap Roig

  Client:Fundació La Caixa - Calella de Palafurgell

  Treballs previs de geofísica, realització de cinc sondeigs amb obtenció de mostra contínua i quatre
  assaigs de penetració dinàmica DPHS. 

 • Estudi geotècnic i mediambiental del subsòl i aigües subterrànies per a la construcció d'un hotel a la Plaça Europa

  Client:NEINOR HOMES - Hospitalet de Llobregat

  Realització de sis sondeigs d'una profunditat entre 20-30 m amb obtenció de mostra contínua i la instal·lació d'un piezòmetre de control. Assaigs de contaminació de sòls i aigües subterrànies del projecte constructiu d'un hotel amb dos plantes soterrades, una plata pis i 16 plantes a la Plaça Europa d'Hospitalet de Llobregat.

 • Assaig de penetració estàtica (CPTU's) pel nou accés sud al port de Barcelona

  Client:JG Consultores - Barcelona

  Realització de tres assaigs CPTU's d'uns 30-40m de profunditat amb un total de 15 assaigs de dissipació de les pressions intersticials del terreny.

 • Remodelació del Camp Nou i construcció de l'Espai Barça

  Client:FUTBOL CLUB BARCELONA - Estadi Camp Nou i Espai Barça

  Realització de prop de 50 sondeigs de fins a 50 m de profunditat, a l'interior i exterior de l'Estadi del FCBarcelona, per al projecte Espai Barça, que implica la remodelació de l'actual Estadi, la construcció de dos grans aparcaments de 3-4 plantes soterrani, i de nous edificis: Oficines, Pista de Gel, Museu, Locals comercials, etc.

 • Estudi geotècnic per a la construcció d’equipaments comercials i urbanització de l’àmbit terrestre.Construcció del passeig del contradic. Port de Premià

  Client:Marina Port de Premià - Premià de Mar

  Perforació de 18 sondeigs a rotació amb obtenció de mostra continua. Equipament com a piezòmetre de dues d’aquestes perforacions, per al control del nivell freàtic. Perforació de 14 penetròmetres dinàmics DPSH

 • Reconeixement geotècnic per a la construcció d’una nau industrial al parc Aeroespacial de Viladecans

  Client:TEC ENGINEERING - Viladecans

  Perforació de 4 sondeigs a rotació amb obtenció de mostra continua. 3 d’ells a 18 m de profunditat i el quart a 6.0 m. Realització de 1 assaig de penetració estàtica CPTU a uns 24 metres de profunditat. Amb la realització d’un assaig de dissipació.

 • Perforació de 7 sondeigs i posterior instal•lació com a piezòmetres de control per la planta de WAFA a Esparraguera

  Client:Mediterra - Esparraguera

  Perforació de  7 sondeigs a rotació amb extracció de mostra contínua. Cinc d’ells a l’exterior de la fàbrica, 2 a 12 m i 3 a 20 m. Els altres dos s’han perfora a l’interior de la fàbrica a 20 m

 • Reconeixement geotècnic per a la remodelación d’un edifici a Plaça Catalunya

  Client:DESIGUAL - Barcelona

  Realització de tres sondeigs a rotació amb batería i extracció de mostra contínua. Un d’ells de 12 m de profunditat i els altres dos a 25 m.

 • Estudi geotècnic preliminar de l’emplaçament del nou Mini Estadi del Futbol Club Barcelona

  Client:Futbol Club Barcelona - Barcelona

  Perforació de 8 sondeigs a rotació amb extracció de mostra contínua d’entre 20-30 m.

 • Reconeixement geotècnic per a la construcción de la Marina de la Bocana Nord, al Port de Barcelona

  Client:Taller de Projectes - Barcelona

  Realització de tres sondeigs a rotació amb batería i extracció de mostra contínua. Un d’ells de 50 m de profunditat i els dos restants a 30 m. Realització de 4 assaigs CPTU. S’han acompanyat d’un assaig de penetració dinàmica DPSH  també a 30 m de profunditat, quatre assaigs presiomètics i dos perfils geofísics de 700 m de longitud cadascun d’ells

 • Estudi geotècnic pel nou tramer al moll Álvarez de la Campa

  Client:IDP - Barcelona

  Realització de 8 sondeigs a rotació amb extracció de mostra contínua i 10 assaigs de penetració dinàmica DPSH , fins a una profunditat aproximada de 20 m. També s’han realitzat 4 piezoncons (CPTU).

 • Estudi geotècnic de l’explotació salina de Cardona

  Client:IGC - Cardona

  Perforació de quatre sondeig a rotació amb extracció de mostra contínua d’una profunditat aproximada de 20 m

 • Estudi geotècnic pel projcte de remodelació urbanística a la pedrera Viver de Can Baró

  Client:BIMSA - Barcelona

  Per a aquest treball s’ha realitza la cartografia geològica de l’entorn de la pedrera a escala 1:600. Per a l’estudi geotècnic pròpiament dit, s’han obert 8 cales mecàniques per a la descripció litològica dels materials del subsòl i s’ha acompanyat de 5 sondeigs de rotació amb extracció de mostra contínua a una profunditat d’entre 6-11 metres.  També s’han realitzat estacions geomecàniques per a l’anàlisi del massís rocós. Projeccions estereogràfiques dels plans de discontinuïtat i test de Markland.

 • Reconeixement geològic i geotècnic per al Túnel de la Plaça de les Glòries. Barcelona

  Client:BIMSA - Barcelona

  Perforació de 7 sondeigs a rotació amb extracció de mostra contínua, a profunditats de fins a 50 m. Perforació de 3 sondeigs a destrossa sense recuperació de mostra contínua per equipar-los com a piezòmetres de control.. També s’han realitzat 11 assaigs presiomètrics  i la campanya d’assaigs de laboratori.

 • Caracterització geotécnica mitjançan piezoncons (CPTU) a l’obra MOLL PRAT. Port de Barcelona.

  Client:UTE vias ASC FASE II - Barcelona

  Campanya de reconeixement geotècnic basada en la realització de 20 CPTU a el MOLL PRAT, de fins a 55 m de fondària.

 • Realització de 3 assaigs CPTU i 2 sondeigs per a la millora dels moll sur.

  Client:GEOMA - Eivissa

  Realizació d’un conjunt de 3 assaigs CPTU (piezocon) i 2 sondeigs per al condicionament i millora estructural dels molls RO-RO Sur i combustibles del Port d’Eivissa

 • Estudi geotècnic per a la construcció de la nau logística de MANGO a Lliçà d’Amunt

  Client:MANGO - Lliçà d'Amunt

  Perforació de 22 sondeigs a rotació amb extracció de mostra contínua a una profunditat mitja de 12 m. S’han acompanyat de 50 assaigs de penetració dinàmica DPSH  també a una profunditat aproximada de 12 m.

 • Sondeigs per a l’estudi geotècnic dels voltants de l’estadi del Camp Nou.

  Client:Futbol Club Barcelona - Barcelona

  Perforació de 6 sondeigs geotènics situats al voltant de la façana exterior de l’Estadi a una profunditat entre 35-40 m amb presa de mostres i campanya d’assaigs de laboratori

 • Estudi geotècnic peral projecte de construcció de l’edifici de l’Institut de Recerca IR-2/3 a l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu

  Client:Hospital de Sant Pau i la Santa Creu - Barcelona

  Caracterització geològica i geotècnica del terreny mitjançant la perforació de 8 sondeig a rotació amb extracció de mostra continua, a una profunditat mitjana de 25 m.

 • Instal·lació d'un piezòmetre de control a l'abocador de llots de Flix

  Client:UTE EBRE FLIX - Flix

  Perforació d’un sondeig per equipar-lo com a piezòmetre de control. El piezòmetre desposa una profunditat de 12 metres de profunditat.

 • Sondeigs geotècnics de reconeixement al Port Moll Fòrum.

  Client:ACSA Obras e Infraestructuras S.A.U. - Moll Port Fòrum. Barcelona.

  Campanya de sondeigs geotècnics, de 15 i 30 metres de profunditat, atravessant escolleres, pel projecte de l'OBRA D'IMPLANTACIÓ DEL VAIXELL-HOTEL SUNBORN YATCH DEL PORT FÒRUM a BARCELONA.

 • Sondeigs geotècnics per estudi de rehabilitació d'un edifici a Fontainebleau.

  Client:INTERCONTRADE, S.L. - Rue Paul Séramy 26, de Fontainebleau. França.

  Treballs de reconeixement del subsòl i estudi geotècnic per la rehabilitació d'un edifici a la Rue Paul Séramy 26, de Fontainebleau. França.

 • Sondeigs geotècnics per a la construcció d'un túnel de metro

  Client:GEOCAT - Esplugues de Llobregat

  Caracterització  de les propietats geotècniques del terreny mitjançant sondeigs de fins a 40 m de profunditat per a la prolongació de la línia 3 del metro al seu pas per Esplugues de Llobregat.

 • Instal·lació de Piezòmetres per l'estudi dels aqüífers del Mercat de Sant Antoni. Barcelona.

  Client:INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA - Mercat de Sant Antoni. Barcelona.

  Perforació de 6 sondeigs per equipar-los com a piezòmetres de control (tipus Hidroplus), situats a distàncies de 5, 7.5 i 10 metres dels futurs emplaçaments dels pous, per l’estudi hidrogeològic posterior. Els piezòmetres disposen de profunditats compreses entre 17-47 metres de fondària. Posterior realització de 3 assaigs de minibombeig.

 • Sondeigs, piezòmetres, i estudi geotècnic pel projecte constructiu del col·lector d'aigües pluvials a Rambla Prim. Barcelona.

  Client:BARCELONA D´INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A. (BIMSA) - Carrer Rambla Prim. Barcelona.

  Treballs de reconeixement Geotècnic (sondeigs i pressiòmetres) i instal·lació de tres piezòmetres a la Rambla Prim, pel projecte del col·lector que preveu excavacions de l'ordre de 16-18 metres. Amb excavació sota el nivell freàtic de l'ordre d'uns 4 metres per sota del nivell freàtic.

 • Sondeigs i estudi geotècnic per un aparcament subterrani a Roquetes, Barcelona

  Client:ARGEPRO, S.A. - c/de Les torres- c/Nou Barris. Roquetes. Barcelona.

  Sondeigs geotècnics en sauló, i edició de l'estudi geotècnic pel projecte constructiu de l'aparcament subterrani al carrer de les Torres-carrer Nou Barris. Barri de Roquetes de Barcelona.

 • Assaigs CPTU i VANE-TEST pel projecte constructiu de la Variant d'Olot, al seu pas per Les Preses.

  Client:GINPROSA INGENIERÍA SL - Carretera C-37, variant d'Olot a Les Preses.

  Assaigs CPTU i Vane-Test per la campanya de Millora General. Nova Carretera C-37 de VIC-OLOT. VARIANT D'OLOT. TRAM: LES PRESES-OLOT", amb clau: NG-02803.1.

 • Campanya Geotècnica per la redacció del projecte "Asistència Tècnica per la redacció del Projecte Bàsic d'Actuacions de Millora de l'evaluació i de l'accessibilitat de l'intercanviador de l'Estació de Plaça de Sants (L1 I L5 D'FMB)".

  Client:TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A, Y PIÑOL SANJAUME S.L, INTERCANVIADOR PLAÇA SANTS UTE. - Plaça de Sants. Barcelona.

  Sondeigs geotècnics, cales manuals, i extracció de testimonis de formigó, pel projecte bàsic d’actuacions de millora i accessibilitat a l’intercanviador de l’Estació de la Plaça de Sants (L1 i L5 d’FMB).

 • Estudi geotècnic i d'estabilitat de talusos pel projecte constructiu de la via verda a la carretera de l'Arrabassada de Barcelona

  Client:BARCELONA D´INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A. (BIMSA) - Carretera de l'Arrabassada. Barcelona.

  Sondeigs, cales mecàniques, cartografia geològica, i estacions geomecàniques, per l’estudi geotècnic del projecte del Passeig Mirador de les Aigües, a la zona de la carretera de l'Arrabassada a Barcelona.

 • Campanyes geològiques-geotècniques per estudis i projectes de carreteres.

  Client:GENERALITAT DE CATALUNYA Gestionada Mitjançant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT S.A.U. - Diversos municipis de Catalunya

  Realització de diferents campanyes geològico-geotècniques pel contracte d’Assistència Tècnica per a la realització de treballs de prospeccions geotècniques, geològiques i hidrogeològiques per als estudis i projectes de Carreteres. CLAU: GEOT2010.

 • Estudi geotécnic, i de contaminació, per l'edifici tecnològic Leitat, amb soterranis sota del nivell freàtic.

  Client:PIBARQUITECTURASIX, SLP - Carrer Pallars, barri del 22@. Barcelona.

  Sondeigs geotècnics, assaigs de permeabilitat Lefranc, i anàlisis de valoració de la possible contaminació del sòl, per la construcció de l'edifici tecnològic Leitat 22@, amb aparcaments subterranis per sota el nivell freàtic.

 • Sondeigs geotècnics, i realització de la cartografia geològica-geotècnica, a l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

  Client:FUNDACIÓ PRIVADA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

  Reconeixements del subsòl, per la redacció de 2 estudis geotècnics per la construcció de 2 edificis de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

  Realització del mapa geològic, a escala 1/1500, de l'illa que ocupa L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

 • Instal.lació de Piezòmetres Multinivell

  Client:GRUP CLAPÉ - FACULTAT GEOLOGIA BARCELONA - Parets del Vallès

  Perforació de sondeigs i colocació de 5 piezòmetres multinivell, per al seguiment de l'eficiència d'una barrera reactiva permeable de Ferro actiu, construïda per a la reducció de la contaminació de l'aigua subterrània. Aquests piezòmetres estan formats per fins a 18 tubs de 3 mm de diàmetre, amb obertura a diferents profunditats, que permetran l'obtenció de mostres d'aigua a diferents alçades de l'aqüífer.

 • Sondeigs i pressiòmetres, complementaris, pel col·lector de la futura estació de la Sagrera. Barcelona.

  Client:ACSA Obras e Infraestructuras S.A.U. - Estació del tren alta velocitat La Sagrera-Barcelona.

  Campanya de sondeigs geotècnics complementaris, amb pressiòmetres, pel projecte constructiu del Col·lector Josep Soldevila, al tram de la Sagrera del tren d’alta velocitat LAV Madrid-Saragossa-Barcelona-FF.

 • Estudi de Patologies d'una Nau del Centre de Càrrega a l'Aeroport de Barcelona.

  Client:CENTROS LOGÍSTICOS AEROPORUARIOS SA - Centre de Càrrega Aèria El Prat de Llobregat.

  Sondeigs i CPTU’s per l’estudi geotècnic de patologies, i anàlisis de possibles mesures correctores en una nau del Centre de Càrrega Aèria de Barcelona.

 • Nuevos Depósitos planta Tortosa

  Client:ERCROS - Tortosa

  Estudi geotècnic en terrenys argilosos tous. Perforació de 1 sondeig de 35 m, amb execució d'assaigs pressiomètrics, i 1 assaig de piezocón, CPTU de 28 m, per tal d'intentar evitar la fonamentació amb pilots profunds, i analitzar la viabilitat d'una llosa.

 • Construció de la Nova Terminal de Creuers

  Client:GRIMALDI LINES - Moll Costa. Port de Barcelona

  Perforació de 6 sondeigs geotècnics de 35 m de profunditat, per a la fonamentació de la nova terminal de creuers, i avaluació prèvia de la contaminació del subsòl. Part de la zona està formada per terrenys guanyats al mar.

 • Anàlisi de liquefacció en un rebliment hidràulic. Port de Barcelona.

  Client:TERCAT - Port de Barcelona

  Campanya de 35 assaigs CPTU per a l'estudi de possibles liquefaccions en un rebliment hidràulic, després de la seva millora amb una precàrrega. Moll Prat.

 • Auscultació d'un talús inestable a l'Autopista C-58

  Client:COPCISA - Sabadell

  Sondeigs, estudi geològic, colocació d'inclinòmetres i piezòmetres de corda vibrant, i auscultació, per a l'estudi geotècnic d'un talús inestable.

 • Enllaç Autopista AP-7 - Nacional II.

  Client:DRAGADOS - Girona

  Sondeigs, pressiòmetres, assaigs CPTU i penetròmetres dinàmics, per a la construcció de l'enllaç de Fornells.

 • Estudi geotècnic per la construcció del Campus Besós.

  Client:UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - Ronda litoral - Avda. Eduard Maristany. Sant Adrià.

  Sondeigs i assaigs CPTU per a la construcció d'edificis del Campus Universitari Besós, amb excavació de soterranis sota el nivell freàtic.

 • Estudi geotècnic pel nou edifici de la Guàrdia Civil al Port de Barcelona

  Client:AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA - Barcelona

  Realització de sondeigs travessant l'escollera, i piezocons a continuació, i informe geotècnic per la construcció del nou edifici de la Guàrdia Civil al Port de Barcelona.

 • Sondeigs geotècnics per la Línia 9 del Metro

  Client:UTE LÍNIA 9 - Barcelona

  Testificació i control de sondeigs de fins a 95 metres de profunditat, a la zona del Guinardó de Barcelona per la Línia 9 del Metro.

 • Instal.lació de piezòmetres a l´estació de la Sagrera

  Client:UTE LÍNIA 9 BESÓS - Besós

  sondeigs de fins a 50 metres i posterior instal.lació de piezòmetres pel control del nivell freàtic a l´obra de l´estació de la Sagrera.

 • Estudi geotècnic per l´aparcament subterrani del Mercat de Calella

  Client:PCG ARQUITECTURA - Calella de la Costa

  Sondeigs i estudi geotècnic pel projecte de construcció d´un aparcament subterrani, amb excavació sota el nivell freàtic, i varis equipaments al costat del Mercat de Calella de la Costa.

 • Piezocons i sondeigs al Moll Sud del Port de Barcelona

  Client:UTE APT - BARCELONA (Alatec-Prointec-TCC) - Barcelona

  Realització de piezocons, assaigs de dissipació, sondeigs i posterior testificació de testimonis, en zona de rebliment hidràulic, per l´ampliació del Moll Sud al Port de Barcelona.

 • Sondeigs, assaigs CPTU i assaigs Electric Field Vane-Test a la fàbrica ERCROSS de Flix

  Client:UTE EBRE-FLIX - Flix

  Realització de 15 sondeigs geotècnics i mediambientals, varis assaigs CPTU i 34 Electric Field Vane-Test, pel projecte de descontaminació dels fangs de l´embassament de Flix.

 • Composició d´esquemes geològics pels mapes de zones urbanes 1:5000

  Client:INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA - Barcelona

  Realització d´esquemes geològics i geotemàtics, i recopilació de dades del subsòl per la posterior composició de varis fulls de la zona metropolitana de Barcelona pel mapa geològic de zones urbanes a escala 1:5000.

 • Estudi geotècnic per l´aparcament de la Boqueria

  Client:UTE MERCAT BOQUERIA - Barcelona

  Sondeigs de fins a 40 metres i instal.lació de piezómetres durant la tercera campanya de camp per l´estudi geotècnic final de l´aparcament de la plaça de la Gardunya. L´aparcament constarà de 3 sótanos que donaran servei al Mercat de la Boqueria.

 • Sondeigs, piezòmetres i assaig de bombeig per al túnel de la plaça de les Glòries

  Client:ESTEYCO - Barcelona

  Campanya de sondeigs amb assaigs de permeabilitat, pressiòmetres, posterior instal.lació de piezòmetres i assaig de bombeig, per l´estudi geotècnic del projecte de túnel viari de la plaça de les Glòries de Barcelona.

 • Estudi geotècnic pel nou Parc Empresarial Sant Pau Riu Sec

  Client:SABADELL PARC EMPRESARIAL SA. - Sabadell

  sondeigs, penetròmetres dinàmics i estudi geotècnic d´una parcel.la de més de 60.000 m2, on es projecta la construcció de fins a 7 edificis i vials.

 • Estudi geotècnic pel col.lector d´abastiment d´aigua entre la Llosa del Cavall i Calaf

  Client:UTE LLOSA DEL CAVALL - Calaf

  Estudi geològic i geotècnic al llarg de la traça (44km) del col.lector principal i derivacions per l´abastiment d´aigua potable des de l´embassament de la Llosa del Cavall fins a les inmediacions de Calaf.

 • Informe Geotècnic, sondeigs i cales mecàniques pel projecte de la xarxa de distribució de regadiu del sistema Segarra-Garrigues. Sector 9.1

  Client:AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, S.A. - Les Borges Blanques. Lleida

 • Composició d´esquemes geològics i geotemàtics representatius pel Mapa Geològic de zones urbanes de Catalunya

  Client:IGC, INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA - Barcelona i Monistrol de Montserrat

  Treballs de camp per la composició del mapa hidrogeològic a escala 1:25.000. Monistrol de Montserrat.

 • Estudi geotècnic per la construcció d´un aparcament subterrani al Mercat de Calella. C/Sant Joan- C/Sant.Jaume (N-II)

  Client:PCG ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.L - Calella

 • Sondeigs i instal.lació de piezòmetres de control, pel projecte de l’aparcament subterrani

  Client:UTE MERCAT BOQUERIA - Plaça de la Gardunya. Barcelona

 • Estudi geotècnic i perforació de sondeigs per diverses infraestructures hidràuliques

  Client:UTE LLOSA DEL CAVALL - Estació potabilitzadora (ETAP) a la Llosa del Cavall. Solsona- Anoia-Bages

 • Estudi geotècnic al Pla Parcial Les Aymerigues

  Client:J.C.P.P. DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR LES AYMERIGUES DE TERRASSA - Terrassa

 • Vàries campanyes de sondeigs geotècnics i mediambientals, Vane Test, i piezocons (CPTU) per a la descontaminació de l’embassament de Flix

  Client:UTE EBRE-FLIX - Flix

 • Vàries campanyes de reconeixement amb sondeigs geotècnics i pressiòmetres l´AP-7 de Figueres-La Jonquera.

  Client:DRAGADOS S.A. - Figueres-La Jonquera

 • Realització de sondeigs geotècnics complementaris dels terrenys de l'edifici del Graner de l'Illa Phillips

  Client:INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA - C/ Janne Addams. Barcelona

 • Campanya geotècnica amb la realització de CPTU’s i sondeigs a la terminal de CELSA, al Moll d’Álvarez de la Campa

  Client:IBÉRICA DE ESTUDIOS E INGENIERÍA S.A. - Port de Barcelona

 • Realització de penetròmetres estàtics CPTU, sondeigs, i assaigs presiomètrics, pel Projecte Constructiu de ll’Autovía del Nordeste (A-2) pK:9+700-14+266

  Client:APIA XXI - Maçanet de la Selva-Sils (Girona)

 • Realització de CPTU’s (piezocons) i sondeigs al Corredor del Txorrieri

  Client:IDOM - Bilbao

 • Campanya de sondeigs i assaigs de piezocon (CPTU) per diferents projectes al Port de Barcelona

  Client:UTE APT - BARCELONA (Alatec-Prointec-TCC) - Barcelona

 • Perforació de nous sondeigs a Psg.Zona Franca i a Zona Universitària per la Línia 9

  Client:UTE GORG LÍNIA 9 - Barcelona

 • Estudi geotècnic i sondeigs per la reforma del Mercat de Sants

  Client:INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA - C/Sant Jordi nº6. Barcelona

 • Estudi geotècnic per la reforma del local de Tir amb Arc situat a la Muralla de Montjuic

  Client:INSTITUT BARCELONA ESPORTS - Castell de Montjuïc. Barcelona

 • Estudi geotècnic per la construcció del Nou Centre de Serveis Socials i Llar Residencial

  Client:BIMSA - C/ Anglesola nº 1-7. Barcelona

 • Estudi geotècnic per la construcció de 44 habitatges, locals i aparcaments

  Client:REURSA. REMODELACIONS URBANES S.A. - Pg de la Salut - Pg.Peius Gener. Badalona

 • Estudi geotècnic amb sondeigs i DPSH per la construcció del CEIP Cervelló

  Client:BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ S.L. - Cervelló

 • Estudi geotècnic i hidrològic per la reforma i millora del Mercat de Sants, Barcelona

  Client:SACYR SAU - C/Sant Jordi nº6. Barcelona

 • Treballs Geotècnics pel projecte de la presa de terres de L'Albagés

  Client:UTE ALBAGÉS - L’Albagés. Lleida

 • Estudi geotècnic de l’estabilitat d´un talús a la Riera de Santa Rita

  Client:TECONMA S.A. - La Palma de Cervelló

 • Estudi geotècnic per la rehabilitació integral d'un edifici situat al carrer Martí i Julià, 91 (Cinema Romero)

  Client:AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - L’Hospitalet de Llobregat

 • Perforació de 5 sondeigs a Ronda Guinardó, C/ Cartagena, C/ Niça. Linia 9 Metro

  Client:UTE LÍNIA 9 - Barcelona

 • Sondeigs geotècnics per l´estudi geològic, geotècnic i hidrogeològic del nou sistema tramviari entre Bellaterra i Montcada i Reixac. Clau: EG-TX-10004

  Client:EUROGEOTECNICA S.A. - Cerdanyola i Ripollet

 • Perforació de sondeigs pel projecte de la presa de terres del municipio de l'Albi

  Client:UTE ALBAGÉS - L’Albi. Lleida

 • Reconeixement del subsòl i estudi geotècnic per la construcció d´un camp d'entrenament

  Client:COPISA - C/ de la Ciència a Montigalà. Badalona

 • Reconeixement del subsòl i estudi geotècnic per la construcció de varis aparcaments subterranis: c/trinxant - Avda. Meridiana; plaça Navas; carrer Marquès de Mulhacén

  Client:B:SM, S.A. - Barcelona

 • Realització de 2 piezocons (assaigs CPTU) pel futur pont sobre el riu Llobregat

  Client:EPTISA, S.A. - El Prat de Llobregat. Barcelona

 • Reconeixement del subsòl i estudi geotècnic per un aparcament subterrani al carrer Alcúdia - carrer Valldemossa

  Client:PRO NOU BARRIS S.A. - Barcelona

 • Informe Geotècnic, pel projecte modificat de l'execució de la xarxa de distribució de regadiu del sistema Segarra-Garrigues. XARXA PRIMÀRIA del Sector 9.1

  Client:AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, S.A. - Les Borges Blanques. Lleida

 • Reconeixement del subsòl i estudi geotècnic per la construcció d´un edifici protegits al barri de Roquetes

  Client:ARGEPRO S.A. - Barcelona

 • Piezoconos (assaigs CPTU) i assaigs de dissipació per l´obra de "condicionament de la carretera C-31

  Client:DRAGADOS, S.A. Y RUBAU TARRÉS SA, UTE - La Tallada d´Empordà- Torroella de Fluvià. Girona

 • Realització de varis piezocons pel traçat de l’AVE a la Colada de la Buena Vida-Múrcia

  Client:CONSTRUCTORA SAN JOSÉ - Múrcia

 • Estudi Geotècnic per a la construcció d'una barrera de descontaminació en el sector de l´antiga Fàbrica Honeywell

  Client:VALLÈS BUSINESS PARK S.L.U. - Granollers

 • Realització d’assaigs de piezocon per la línia d´alta velocitat (LAV) a Riudellots

  Client:GEOPAYMA, SAU - Ridellots de La Selva

 • Estudi geotècnic pel projecte de construcció de l´edifici de Tir de la Guàrdia Urbana

  Client:AJUNTAMENT DE BARCELONA - Barcelona

 • Realització de 4 piezocons (assaigs CPTU) pel nou accés a l’aeroport de Barcelona

  Client:APPLUS - El Prat de Llobregat. Barcelona

 • Informe Geotècnic, sondeigs i piezocons pel projecte d´urbanització del Sector Sarrió

  Client:PERE SERRA ARQUITECTURA S.L.P. - El Prat de Llobregat

 • Estudi Geotècnic per a la construcció d´un habitatge plurifamiliar

  Client:FOMENT IMMOBILIARI ASSEQUIBLE S.A. - C/Mercè Rodoreda-C/Bernat Torroja. Reus

 • Estudi Geotècnic per l´urbanització de diferents ARE´s (Àrea Residencial Estratègica): La Remonta, L´Estrella, Sant Crist, Can Creixells, La Bastida, La Façana

  Client:IGC, IINSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA - L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de G., Badalona, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts

 • Sondeigs i estudi geotècnic per varis complexos esportius municipals: Sant Jordi, Via Favència, Cotxeres Borbó, i d´Horta

  Client:INSTITUT BARCELONA ESPORTS S.A. - C/París-C/Viladomat ; C/Tisó-C/Molí-Via Favència; Avda.Borbó-C/Ramón Albó; C/Eduard Toda-C/Feliu i Codina. Barcelona

 • Perforació de varis sondeigs i instal.lació d´instrumentació per la Línia 9 del Metro

  Client:UTE GORG Línia 9 - Barcelona

 • Estudi Geotècnic pel projecte constructiu d´un edifici d´habitatges de promoció pública

  Client:PROMUNSA - C/ Angel Guimerà 1-3 St.Just Desvern

 • Sondeigs geotècnics per l´anàlisis de l´estat del subsòl a la carretera GIV-5132. Tram entre els Km 1.5-2.5, de Banyoles a Vilavenut

  Client:DIPUTACIÓ DE GIRONA - Girona

 • Estudi geotècnic per la construcció del centre operatiu de gestió d´autobusos. Cotxeres de Sant Cosme

  Client:FABRÉ & TORRAS ARQUITECTES S.L. - El Prat de Llobregat

 • Estudi geotècnic per la construcció d´un dipòsit Anti-DSU

  Client:CLABSA - Bac de Roda. Mar Bella. Barcelona

 • Estudi geotècnic per la construcció del Parc de Bombers (edifici SPEIS) de Montjuïc

  Client:AJUNTAMENT DE BARCELONA - Barcelona

 • Testificació, control i instal.lació d´instrumentació, de sondeigs de 100 m per un túnel de l´AVE

  Client:UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE BARCELONA - Montblanc. Barcelona

 • Estudi geotècnic per la construcció de la nova Biblioteca Provincial de Barcelona

  Client:FOMENT DE CIUTAT VELLA - Barcelona

 • Estudi geotècnic per l´ampliació dels jutjats de Lleida

  Client:GENERALITAT DE CATALUNYA - Lleida

 • Estudi geotècnic complementari per la construcció d´un aparcament subterrani

  Client:AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL CARMEL - Pl. Salvador Allende. Barcelona

 • Estudi geotècnic per la construcció d´un edifici d´habitatges

  Client:PROMUNSA - C/ Narcís Monturiol. Sant Just Desvern

 • Sondeigs i estudi geotècnic per la construcció d´un aparcament subterrani

  Client:VNG APARCAMENTS - C/ Josep Coroleu. Vilanova i la Geltrú

 • Estudi geotècnic per la construcció d´un hotel

  Client:UTE CLUB JUVENTUD BADALONA I SACRESA TERRENOS 2 - Avda.Caritg. Badalona

 • Sondeigs i instal.lació de piezòmetres per una bassa de laminació

  Client:COPISA - Gavà

 • Estudi hidrogeològic inicial per la captació d´aigua freàtica pel reg de les xarxes del Trambesós i Trambaix

  Client:TRAMVIA METROPOLITÀ - Barcelona

 • Estudi geotècnic preliminar pel pla de millora urbana de l´illa delimitada pels carrers d´Àvila – dr. Trueta- Badajoz i Av. Icària

  Client:ATALANTA PATRIMONIOS S.L. - Barri del Poblenou. Barcelona

 • Estudi geotècnic per la construcció del Zoo Marí

  Client:BARCELONA REGIONAL - Zona Fòrum. Barcelona

 • Sondeigs per l´ampliació de l´Eix Transversal (C-25)

  Client:CEDINSA - Santa Coloma de Farnés

 • Sondeigs i instal.lació de piezòmetres de fins a 60 m per un aparcament subterrani

  Client:FOMENT DE CIUTAT VELLA - Pç de la Gardunya. Barcelona

 • Sondeigs i estudi geotècnic preliminar per la construcció d´un dipòsit d´aigües pluvials

  Client:CLAVAGUERAM DE BARCELONA - C/ Prim – C/ Santander. Barcelona

 • Sondeigs complementaris pel túnel de la línia 9 del metro

  Client:UTE L9 HOSPITALET - C/ Amadeu Torner. Plaça Europa. L´Hospitalet de Llobregat

 • Sondeigs i assaigs CPTU fins a 40 metres per la construcció de 3 blocs d´habitatges

  Client:CEREP INVESTEMENT SPAIN D, S.L. - C/ Ramon Llull. Sant Adrià de Besòs

 • Sondeigs i assaigs CPTU per l´estudi de la influència de les basses d´infiltració de l´aqüífer del Llobregat sobre un terraplè de la LAV

  Client:COMUNITAT D´USUARIS DEL DELTA DEL LLOBREGAT - Santa Coloma de Cervelló

 • Realització de 1 penetròmetre estàtic tipus CPTU

  Client:OPERT - C/ Maresme – C/Eduard Maristany. Badalona

 • Estudis geotècnics per la remodelació de vàries pistes d´altetisme (estadi Mar Bella, estadi Pau Negre, estadi Joan Serrahima)

  Client:BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS - Barcelona

 • Estudi geotècnic per la construcció d´un aparcament subterrani

  Client:CICSA - Illa Fradera. Badalona

 • Estudi geològic preliminar per la reordenació de l´àmbit Gran Via – Llobregat

  Client:PB-2 - L´Hospitalet de Llobregat

 • Sondeigs i estudi geotècnic per la construcció d´un edifici de 18 plantes i 3 soterranis a la zona de la plaça Europa

  Client:ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS INMOBILIÀRIES S.L. - PEIO 013. L´Hospitalet de Llobregat

 • Sondeigs, assaigs CPTU i estudi geotècnic per la construcció d´un nou pavelló al Complex Esportiu Mar Bella

  Client:BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. - Av. Litoral – C/ Bac de Roda. Barcelona

 • Sondeigs i assaigs CPTU, per l´estudi geotècnic d´una nau industrial

  Client:UTE CENAT- COPCISA SA Y ELECNOR S.A. - Zona del Remolar. El Prat de Llobregat

 • Sondeigs de 50 m per la Línia 9 del Metro

  Client:GEOCAT GESTIÓ DE PROJECTES - Sagrera. Barcelona

 • Estudi geotècnic per la construcció d´accessos a l´estació de la LAV

  Client:PROSER - El camp de Tarragona

 • Sondeigs i estudi geotècnic per la construcció d´un edifici d´oficines i aparcament sobre la Línia 9 del Metro

  Client:HOTELS ROSINCS - PEIO 06. Plaça Europa. L´Hospitalet de Llobregat

 • Sondeigs i estudi geotècnic per construir 5 soterranis sota un edifici existent

  Client:ESPAIS & LASIA PROMOCIONS INMOBILIÀRIES S.L. - C/ Mestre Nicolau. Barcelona

 • Sondeigs i estudi geotècnic per la construcció de varis blocs d´habitatges a CAN GASSOL

  Client:RESIDENCIAL CAN GASSOL S.L. - C/ Prat de la Riba. Mataró

 • Estudi geotècnic per la rehabilitació i ampliació d´un edifici de l´antiga fàbrica “Fabra & Coats”

  Client:BAGUR S.A. - C/ Parellada. Barcelona

 • Estudi geotècnic per la remodelació de les rampes d´accés a l´aparcament subterrani

  Client:SABA APARCAMENTS - Avinguda Pau Casals. Barcelona

 • Sondeigs i posterior instal.lació de piezòmetres pel soterrament de la Ronda Nord de Granollers

  Client:FERROVIAL AGROMAN - Les Franqueses del Vallès

 • Estudi geotècnic per la construcció d´un aparcament subterrani amb 3 soterranis

  Client:ENGESTUR - Plaça dels Països Catalans. Badalona

 • Estudi geotècnic per la construcció d´un viaducte a la riera de Ribes

  Client:MED RESIDENTIAL SLU - Sant Pere de Ribes

 • Perforació i testificació de sondeigs per la línia 2 del metro de Barcelona

  Client:EUROGEOTÈCNICA - Zona Franca. Barcelona – L´Hospitalet de Llobregat

 • Estudi geotècnic pel projecte d´urbanització de l´àmbit M.P.G.M delimitat per: Ronda de dalt-Av. Meridiana-crta. de Ribes

  Client:BAGUR S.A. - Trinitat. Barcelona

 • Sondeigs i estudi geotècnic preliminar per la construcció d´un IOC (Institut Obert de Catalunya), un gimnàs i una sala d´actes a l´IES Menéndez y Pelayo

  Client:EDUARD CALAFELL ARQUITECTE - Via Augusta, 162. Barcelona

 • Estudi geotècnic per la construcció de varis blocs a l´Illa 2 del sector Mas Lluhí

  Client:PROMUNSA - Sant Just Desvern

 • Sondeigs i estudi geotècnic per la construcció d´un edifici amb 2 soterranis, planta baixa i 13 plantes pis

  Client:SERVIHABITAT - C/ Pujades – C/ Provençals. Barcelona

 • Estudi geotècnic per la construcció d´un edifici amb 3 soterranis, planta baixa i 6 plantes pis

  Client:MESTRAL MELIGO S.L. - C/ Josep Sardà i Cailà – C/ Sant Elias. Reus

 • Sondeigs i assaigs CPTU per la construcció d´un edifici d´oficines i hotel de fins a 14 plantes i 2 soterranis

  Client:PARQUE RESIDENCIAL GETAFE S.L. - Parc Residencial Vilamarina. Viladecans

 • Estudi geotècnic per la construcció de vàries naus industrials en el nou polígon Llinars Business Park

  Client:LLINARS BUSINESS PARK S.L. - Llinars del Vallès

 • Sondeigs i estudi geotècnic per la construcció d´edificis a l´Illa 10 del Port

  Client:LAYETANA FRONT MARÍTIM S.L. - C/ Indústria – C/ Ponent. Badalona

 • Estudi geotècnic per la construcció del Centre Tecnològic Leitat

  Client:B01 ARQUITECTES SCP - Can Carbonell. Terrassa

 • Sondeigs i estudi geotècnic per la construcció d´un edifici d´habitatges

  Client:COPCISA INMOBILIÀRIA - C/ Gran de Sant Andreu. Barcelona

 • Sondeigs i estudi geotècnic pel projecte constructiu de la Ronda Sud d´Igualada

  Client:PROSER PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. - Vilanova del Camí. Igualada

 • Sondeigs i estudi geotècnic per un edifici d´habitatges de 18 plantes pis a l´àmbit de la nova plaça Europa

  Client:ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS INMOBILIÀRIES S.L. - C. Herrero. L´Hospitalet de Llobregat

 • Estudi geotècnic per a la construcció d´un nou poliesportiu

  Client:FOMENT DE CIUTAT VELLA - Parc de la Ciutadella. Barcelona