Bac I Ventayol

Som una empresa creada l'any 1.990, amb el desig d'oferir un servei de qualitat en els camps de l'Enginyeria Geològica, la Geologia del Medi Ambient, i els Reconeixements Geotècnics en general

Què hem fet els darrers mesos> 2011

Treballs realitzats

 • Anàlisi de liquefacció en un rebliment hidràulic. Port de Barcelona.

  Client:TERCAT - Port de Barcelona

  Campanya de 35 assaigs CPTU per a l'estudi de possibles liquefaccions en un rebliment hidràulic, després de la seva millora amb una precàrrega. Moll Prat.

 • Auscultació d'un talús inestable a l'Autopista C-58

  Client:COPCISA - Sabadell

  Sondeigs, estudi geològic, colocació d'inclinòmetres i piezòmetres de corda vibrant, i auscultació, per a l'estudi geotècnic d'un talús inestable.

 • Enllaç Autopista AP-7 - Nacional II.

  Client:DRAGADOS - Girona

  Sondeigs, pressiòmetres, assaigs CPTU i penetròmetres dinàmics, per a la construcció de l'enllaç de Fornells.

 • Estudi geotècnic per la construcció del Campus Besós.

  Client:UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - Ronda litoral - Avda. Eduard Maristany. Sant Adrià.

  Sondeigs i assaigs CPTU per a la construcció d'edificis del Campus Universitari Besós, amb excavació de soterranis sota el nivell freàtic.

 • Estudi geotècnic pel nou edifici de la Guàrdia Civil al Port de Barcelona

  Client:AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA - Barcelona

  Realització de sondeigs travessant l'escollera, i piezocons a continuació, i informe geotècnic per la construcció del nou edifici de la Guàrdia Civil al Port de Barcelona.

 • Sondeigs geotècnics per la Línia 9 del Metro

  Client:UTE LÍNIA 9 - Barcelona

  Testificació i control de sondeigs de fins a 95 metres de profunditat, a la zona del Guinardó de Barcelona per la Línia 9 del Metro.

 • Instal.lació de piezòmetres a l´estació de la Sagrera

  Client:UTE LÍNIA 9 BESÓS - Besós

  sondeigs de fins a 50 metres i posterior instal.lació de piezòmetres pel control del nivell freàtic a l´obra de l´estació de la Sagrera.

 • Estudi geotècnic per l´aparcament subterrani del Mercat de Calella

  Client:PCG ARQUITECTURA - Calella de la Costa

  Sondeigs i estudi geotècnic pel projecte de construcció d´un aparcament subterrani, amb excavació sota el nivell freàtic, i varis equipaments al costat del Mercat de Calella de la Costa.

 • Piezocons i sondeigs al Moll Sud del Port de Barcelona

  Client:UTE APT - BARCELONA (Alatec-Prointec-TCC) - Barcelona

  Realització de piezocons, assaigs de dissipació, sondeigs i posterior testificació de testimonis, en zona de rebliment hidràulic, per l´ampliació del Moll Sud al Port de Barcelona.

 • Sondeigs, assaigs CPTU i assaigs Electric Field Vane-Test a la fàbrica ERCROSS de Flix

  Client:UTE EBRE-FLIX - Flix

  Realització de 15 sondeigs geotècnics i mediambientals, varis assaigs CPTU i 34 Electric Field Vane-Test, pel projecte de descontaminació dels fangs de l´embassament de Flix.

 • Composició d´esquemes geològics pels mapes de zones urbanes 1:5000

  Client:INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA - Barcelona

  Realització d´esquemes geològics i geotemàtics, i recopilació de dades del subsòl per la posterior composició de varis fulls de la zona metropolitana de Barcelona pel mapa geològic de zones urbanes a escala 1:5000.

 • Estudi geotècnic per l´aparcament de la Boqueria

  Client:UTE MERCAT BOQUERIA - Barcelona

  Sondeigs de fins a 40 metres i instal.lació de piezómetres durant la tercera campanya de camp per l´estudi geotècnic final de l´aparcament de la plaça de la Gardunya. L´aparcament constarà de 3 sótanos que donaran servei al Mercat de la Boqueria.

 • Sondeigs, piezòmetres i assaig de bombeig per al túnel de la plaça de les Glòries

  Client:ESTEYCO - Barcelona

  Campanya de sondeigs amb assaigs de permeabilitat, pressiòmetres, posterior instal.lació de piezòmetres i assaig de bombeig, per l´estudi geotècnic del projecte de túnel viari de la plaça de les Glòries de Barcelona.

 • Estudi geotècnic pel nou Parc Empresarial Sant Pau Riu Sec

  Client:SABADELL PARC EMPRESARIAL SA. - Sabadell

  sondeigs, penetròmetres dinàmics i estudi geotècnic d´una parcel.la de més de 60.000 m2, on es projecta la construcció de fins a 7 edificis i vials.

 • Estudi geotècnic pel col.lector d´abastiment d´aigua entre la Llosa del Cavall i Calaf

  Client:UTE LLOSA DEL CAVALL - Calaf

  Estudi geològic i geotècnic al llarg de la traça (44km) del col.lector principal i derivacions per l´abastiment d´aigua potable des de l´embassament de la Llosa del Cavall fins a les inmediacions de Calaf.