Bac I Ventayol

Som una empresa creada l'any 1.990, amb el desig d'oferir un servei de qualitat en els camps de l'Enginyeria Geològica, la Geologia del Medi Ambient, i els Reconeixements Geotècnics en general

Què hem fet els darrers mesos> 2012

Treballs realitzats

 • Sondeigs, piezòmetres, i estudi geotècnic pel projecte constructiu del col·lector d'aigües pluvials a Rambla Prim. Barcelona.

  Client:BARCELONA D´INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A. (BIMSA) - Carrer Rambla Prim. Barcelona.

  Treballs de reconeixement Geotècnic (sondeigs i pressiòmetres) i instal·lació de tres piezòmetres a la Rambla Prim, pel projecte del col·lector que preveu excavacions de l'ordre de 16-18 metres. Amb excavació sota el nivell freàtic de l'ordre d'uns 4 metres per sota del nivell freàtic.

 • Sondeigs i estudi geotècnic per un aparcament subterrani a Roquetes, Barcelona

  Client:ARGEPRO, S.A. - c/de Les torres- c/Nou Barris. Roquetes. Barcelona.

  Sondeigs geotècnics en sauló, i edició de l'estudi geotècnic pel projecte constructiu de l'aparcament subterrani al carrer de les Torres-carrer Nou Barris. Barri de Roquetes de Barcelona.

 • Assaigs CPTU i VANE-TEST pel projecte constructiu de la Variant d'Olot, al seu pas per Les Preses.

  Client:GINPROSA INGENIERÍA SL - Carretera C-37, variant d'Olot a Les Preses.

  Assaigs CPTU i Vane-Test per la campanya de Millora General. Nova Carretera C-37 de VIC-OLOT. VARIANT D'OLOT. TRAM: LES PRESES-OLOT", amb clau: NG-02803.1.

 • Campanya Geotècnica per la redacció del projecte "Asistència Tècnica per la redacció del Projecte Bàsic d'Actuacions de Millora de l'evaluació i de l'accessibilitat de l'intercanviador de l'Estació de Plaça de Sants (L1 I L5 D'FMB)".

  Client:TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A, Y PIÑOL SANJAUME S.L, INTERCANVIADOR PLAÇA SANTS UTE. - Plaça de Sants. Barcelona.

  Sondeigs geotècnics, cales manuals, i extracció de testimonis de formigó, pel projecte bàsic d’actuacions de millora i accessibilitat a l’intercanviador de l’Estació de la Plaça de Sants (L1 i L5 d’FMB).

 • Estudi geotècnic i d'estabilitat de talusos pel projecte constructiu de la via verda a la carretera de l'Arrabassada de Barcelona

  Client:BARCELONA D´INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A. (BIMSA) - Carretera de l'Arrabassada. Barcelona.

  Sondeigs, cales mecàniques, cartografia geològica, i estacions geomecàniques, per l’estudi geotècnic del projecte del Passeig Mirador de les Aigües, a la zona de la carretera de l'Arrabassada a Barcelona.

 • Estudi geotécnic, i de contaminació, per l'edifici tecnològic Leitat, amb soterranis sota del nivell freàtic.

  Client:PIBARQUITECTURASIX, SLP - Carrer Pallars, barri del 22@. Barcelona.

  Sondeigs geotècnics, assaigs de permeabilitat Lefranc, i anàlisis de valoració de la possible contaminació del sòl, per la construcció de l'edifici tecnològic Leitat 22@, amb aparcaments subterranis per sota el nivell freàtic.

 • Sondeigs geotècnics, i realització de la cartografia geològica-geotècnica, a l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

  Client:FUNDACIÓ PRIVADA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

  Reconeixements del subsòl, per la redacció de 2 estudis geotècnics per la construcció de 2 edificis de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

  Realització del mapa geològic, a escala 1/1500, de l'illa que ocupa L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

 • Instal.lació de Piezòmetres Multinivell

  Client:GRUP CLAPÉ - FACULTAT GEOLOGIA BARCELONA - Parets del Vallès

  Perforació de sondeigs i colocació de 5 piezòmetres multinivell, per al seguiment de l'eficiència d'una barrera reactiva permeable de Ferro actiu, construïda per a la reducció de la contaminació de l'aigua subterrània. Aquests piezòmetres estan formats per fins a 18 tubs de 3 mm de diàmetre, amb obertura a diferents profunditats, que permetran l'obtenció de mostres d'aigua a diferents alçades de l'aqüífer.

 • Sondeigs i pressiòmetres, complementaris, pel col·lector de la futura estació de la Sagrera. Barcelona.

  Client:ACSA Obras e Infraestructuras S.A.U. - Estació del tren alta velocitat La Sagrera-Barcelona.

  Campanya de sondeigs geotècnics complementaris, amb pressiòmetres, pel projecte constructiu del Col·lector Josep Soldevila, al tram de la Sagrera del tren d’alta velocitat LAV Madrid-Saragossa-Barcelona-FF.

 • Estudi de Patologies d'una Nau del Centre de Càrrega a l'Aeroport de Barcelona.

  Client:CENTROS LOGÍSTICOS AEROPORUARIOS SA - Centre de Càrrega Aèria El Prat de Llobregat.

  Sondeigs i CPTU’s per l’estudi geotècnic de patologies, i anàlisis de possibles mesures correctores en una nau del Centre de Càrrega Aèria de Barcelona.

 • Nuevos Depósitos planta Tortosa

  Client:ERCROS - Tortosa

  Estudi geotècnic en terrenys argilosos tous. Perforació de 1 sondeig de 35 m, amb execució d'assaigs pressiomètrics, i 1 assaig de piezocón, CPTU de 28 m, per tal d'intentar evitar la fonamentació amb pilots profunds, i analitzar la viabilitat d'una llosa.

 • Construció de la Nova Terminal de Creuers

  Client:GRIMALDI LINES - Moll Costa. Port de Barcelona

  Perforació de 6 sondeigs geotècnics de 35 m de profunditat, per a la fonamentació de la nova terminal de creuers, i avaluació prèvia de la contaminació del subsòl. Part de la zona està formada per terrenys guanyats al mar.