Bac I Ventayol

Som una empresa creada l'any 1.990, amb el desig d'oferir un servei de qualitat en els camps de l'Enginyeria Geològica, la Geologia del Medi Ambient, i els Reconeixements Geotècnics en general

Què hem fet els darrers mesos> 2013

Treballs realitzats

 • Estudi geotècnic pel projcte de remodelació urbanística a la pedrera Viver de Can Baró

  Client:BIMSA - Barcelona

  Per a aquest treball s’ha realitza la cartografia geològica de l’entorn de la pedrera a escala 1:600. Per a l’estudi geotècnic pròpiament dit, s’han obert 8 cales mecàniques per a la descripció litològica dels materials del subsòl i s’ha acompanyat de 5 sondeigs de rotació amb extracció de mostra contínua a una profunditat d’entre 6-11 metres.  També s’han realitzat estacions geomecàniques per a l’anàlisi del massís rocós. Projeccions estereogràfiques dels plans de discontinuïtat i test de Markland.

 • Reconeixement geològic i geotècnic per al Túnel de la Plaça de les Glòries. Barcelona

  Client:BIMSA - Barcelona

  Perforació de 7 sondeigs a rotació amb extracció de mostra contínua, a profunditats de fins a 50 m. Perforació de 3 sondeigs a destrossa sense recuperació de mostra contínua per equipar-los com a piezòmetres de control.. També s’han realitzat 11 assaigs presiomètrics  i la campanya d’assaigs de laboratori.

 • Caracterització geotécnica mitjançan piezoncons (CPTU) a l’obra MOLL PRAT. Port de Barcelona.

  Client:UTE vias ASC FASE II - Barcelona

  Campanya de reconeixement geotècnic basada en la realització de 20 CPTU a el MOLL PRAT, de fins a 55 m de fondària.

 • Realització de 3 assaigs CPTU i 2 sondeigs per a la millora dels moll sur.

  Client:GEOMA - Eivissa

  Realizació d’un conjunt de 3 assaigs CPTU (piezocon) i 2 sondeigs per al condicionament i millora estructural dels molls RO-RO Sur i combustibles del Port d’Eivissa

 • Estudi geotècnic per a la construcció de la nau logística de MANGO a Lliçà d’Amunt

  Client:MANGO - Lliçà d'Amunt

  Perforació de 22 sondeigs a rotació amb extracció de mostra contínua a una profunditat mitja de 12 m. S’han acompanyat de 50 assaigs de penetració dinàmica DPSH  també a una profunditat aproximada de 12 m.

 • Sondeigs per a l’estudi geotècnic dels voltants de l’estadi del Camp Nou.

  Client:Futbol Club Barcelona - Barcelona

  Perforació de 6 sondeigs geotènics situats al voltant de la façana exterior de l’Estadi a una profunditat entre 35-40 m amb presa de mostres i campanya d’assaigs de laboratori

 • Estudi geotècnic peral projecte de construcció de l’edifici de l’Institut de Recerca IR-2/3 a l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu

  Client:Hospital de Sant Pau i la Santa Creu - Barcelona

  Caracterització geològica i geotècnica del terreny mitjançant la perforació de 8 sondeig a rotació amb extracció de mostra continua, a una profunditat mitjana de 25 m.

 • Instal·lació d'un piezòmetre de control a l'abocador de llots de Flix

  Client:UTE EBRE FLIX - Flix

  Perforació d’un sondeig per equipar-lo com a piezòmetre de control. El piezòmetre desposa una profunditat de 12 metres de profunditat.

 • Sondeigs geotècnics de reconeixement al Port Moll Fòrum.

  Client:ACSA Obras e Infraestructuras S.A.U. - Moll Port Fòrum. Barcelona.

  Campanya de sondeigs geotècnics, de 15 i 30 metres de profunditat, atravessant escolleres, pel projecte de l'OBRA D'IMPLANTACIÓ DEL VAIXELL-HOTEL SUNBORN YATCH DEL PORT FÒRUM a BARCELONA.

 • Sondeigs geotècnics per estudi de rehabilitació d'un edifici a Fontainebleau.

  Client:INTERCONTRADE, S.L. - Rue Paul Séramy 26, de Fontainebleau. França.

  Treballs de reconeixement del subsòl i estudi geotècnic per la rehabilitació d'un edifici a la Rue Paul Séramy 26, de Fontainebleau. França.

 • Sondeigs geotècnics per a la construcció d'un túnel de metro

  Client:GEOCAT - Esplugues de Llobregat

  Caracterització  de les propietats geotècniques del terreny mitjançant sondeigs de fins a 40 m de profunditat per a la prolongació de la línia 3 del metro al seu pas per Esplugues de Llobregat.

 • Instal·lació de Piezòmetres per l'estudi dels aqüífers del Mercat de Sant Antoni. Barcelona.

  Client:INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA - Mercat de Sant Antoni. Barcelona.

  Perforació de 6 sondeigs per equipar-los com a piezòmetres de control (tipus Hidroplus), situats a distàncies de 5, 7.5 i 10 metres dels futurs emplaçaments dels pous, per l’estudi hidrogeològic posterior. Els piezòmetres disposen de profunditats compreses entre 17-47 metres de fondària. Posterior realització de 3 assaigs de minibombeig.