Bac I Ventayol

Som una empresa creada l'any 1.990, amb el desig d'oferir un servei de qualitat en els camps de l'Enginyeria Geològica, la Geologia del Medi Ambient, i els Reconeixements Geotècnics en general

Qui som

Criteris bàsics que regeixen les nostres intervencions

Presentació

BAC i Ventayol Geoserveis és una empresa creada l'any 1990, amb el desig d'oferir un servei de qualitat en els camps de l'Enginyeria Geològica, la Geologia del Mediambient, i els Reconeixements Geotècnics en general.

Ens agrada la nostra feina, i per a gaudir d'ella, controlem acuradament cada una de les actuacions en les què intervenim. Hem creat una estructura voluntàriament reduïda, utilitzant no obstant la millor tecnologia disponible.

La qualitat en el servei ofert és la nostra priotitat de treball.

Els criteris bàsics que regeixen les nostres intervencions són:

1. ANÀLISI PRÈVIA

BAC i Ventayol GeoServeis, fa un estudi exhaustiu de les característiques del projecte, i del context geològic, per tal que la metodologia utilitzada, així com les posteriors recomanacions de l'informe corresponent, siguin les més adequades a les necessitats del Client, tot i complint amb les especificacions pròpies del CTE.

2. RECONEIXEMENT DE CAMP

Com a complement als sondeigs, hem fet una aposta important pel Penetròmetre Estàtic Piezocon CPTU, i per l'assaig Electric Vane-Test, com a noves tecnologies per a la caracterització de sòls in situ.

Un aspecte fonamental dels nostres treballs, és que en tot moment estan controlats per un geòleg situat a peu d'obra, la qual cosa facilita la interpretació de les dades obtingudes, i garanteix una presa de decisions ràpida i correcta.

3. MEMÒRIA TÈCNICA

Els tècnics de BAC i Ventayol GeoServeis, porten anys de dedicació professional en els camps de la Geotècnia, l'Avaluació de Riscos Naturals, la Geologia del Medi Ambient i la Hidrogeologia.

És en base a aquesta experiència, a la que afegim una preocupació especial per la formació continuada, que els oferim els nostres serveis.